Các sản phẩm khác

Chất liệu: vật liệu kim loại

kích thước: Cắt theo kích thước yêu cầu của khách hàng.9

Mô tả

Chúng tôi nhận cắt chi tiết, sản phẩm kim loại theo yêu cầu.

Có thể cắt kim loại có độ dày lên đến 5mm

Cắt kim loại 1

Cắt kim loại 2

Cắt kim loại 3