Chữ mica hút nổi

Chất liệu: mica

Thiết kế, gia công theo yêu cầu khách hàng

Mô tả

Đông Phương nhận thiết kế, gia công theo yêu cầu

Công nghệ cắt hiện đại mang lại sản phẩm chính xác từ chi tiết nhỏ nhất

Chữ mica hút nổi 1

Chữ mica hút nổi 2

Chữ mica hút nổi 3